Röd glada  Milvus milvus

Röd glada: Thomas Kraft via Wikimedia Commons

Latinskt namn:
Milvus milvus - Latinnamnet milvus betyder glada.

Typiska kännetecken:
60-70 cm. Vingspann 170-185 cm. Ljus hals och huvud. Mörkbrun ovansida. Brunröd undersida. Karakteristiskt lång och kluven stjärt.

Finnes:
Främst i Skåne men även i Halland och Blekinge.

Äter:
Allätare. T.ex. fisk, fågelungar, kräldjur, insekter, grodor och små däggdjur.

Läte:
Gör sällan ljud. Gällt gnäggande "hiäh-hihihihi-hi-hiäh" och ibland ett dämpat "hi-äh".

Häckar:
Honan bygger ganska litet bo i höga träd. Boet byggs av av pinnar, kvistar och ofta av papper, tygtrasor och annat avfall den hittar. Kan även överta andra rovfågelbon. Nära månadsskiftet april-maj läggs 2-4 ägg som kläcks efter ca en månad. Ungarna flygfärdiga efter cirka 7-8 veckor men återvänder till boet i ytterligare 2-3 veckor för att bli utfodrade.

Under 1970-talet var Röd glada på väg att försvinna som häckfågel i Sverige. Mycket tack vare projektet Projekt Glada, inititerat av Världsnaturfonden, så är arten numera relativt vanlig i Skåne. Enligt Sveriges ornitologiska förening fanns det 2009 cirka 1950 par i Sverige, varav 1800 par i Skåne. Till år 2015 ökade antalet ytterligare till ca. 3000 häckande par i landet.

Röd glada trivs i omväxlande och kuperat landskap med både skog och öppen mark och närhet till sjöar. Gladan bygger gärna sitt bo i skogsbryn.

Gladan kan stjäla föda från andra rovfåglar genom att förfölja och slå mot dem så att de tappar sitt byte. Gladan spanar gärna längs de större vägarna efter trafikdödade djur.

Gladan är en god segelflygare och manövrerar skickligt genom att vrida på stjärten och vingarna i olika vinklar.

Delar av populationen stannar i Sverige året runt medan andra flyttar till Medelhavet över vintern. Den återvänder kring månadsskiftet mars-april.

Glada är landskapsfågel för Skåne.

Källa: Wikipedia Bilder: Thomas Kraft (ThKraft) (Own work) [CC-BY-SA-2.5 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve