Alfågel  Clangula hyemalis

Alfågel. © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Clangula hyemalis - Clangula betyder troligen fågelskrik eller skrän medan "hyemalis" härleds av hiems, vinter, och syftar på att alfågeln i större delen av landet huvudsakligen ses under vintern.

Typiska kännetecken:
Liten and. Ca 40-45 cm. Vingspann ca 65-80 cm. Vuxna hanar har 10-15 cm förlängda stjärtpennor. Kort knubbig näbb. Brokig täckning i vitt brunt och svart.

Finnes:
Häckar i fjällen, övervintrar till havs.

Äter:
Musslor, blötdjur, kräftdjur och vattenlevande insekter.

Läte:
Sången vacker påminnande om en klarinett. Ljudlig och tonren durtreklang som ofta beskrivs som "a a-auli".

Häckar:
Boet är en enkel liten grop i marken. Lägger 6-9 ägg som honan ruvar i ca 25-30 dagar. Redan en dag efter kläckningen leds ungarna till vattnet. Flygfärdiga efter 5-6 veckor.

I oktober-november lämnar alfågeln sina häckområden för att övervintra i öppet vatten i Atlanten och Östersjön. Östersjön hyser vintertid hundratusentals individer och är en mycket viktig övervintringsplats för Skandinaviens och Rysslands alfågelsbestånd. Återvänder under mars-maj. Individer som inte häckar kan stanna till havs även under sommaren.

Det främsta hotet mot alfågeln är fartygs illegala oljeutsläpp ute till havs. Varje år dör en stor mängd oljeskadade alfåglar i Östersjön. En annan vanlig dödsorsak vintertid är att de fastnar i fiskenät och drunknar. I Sverige kategoriseras alfågeln som starkt hotad.

På Gotland har alfågelhonan kallats al-kärring och alla-källing. Alfågelhanen kallades ale-gubbe.

Källa: Wikipedia

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve