Strömstare  Cinclus cinclus

Strömstare © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Cinclus cinclus - vilket hos Aristoteles var namnet på en liten fågel som levde vid vattnet.

Typiska kännetecken:
17-20 cm. En ganska rund fågel med kort stjärt, grå med svarta fjäderkanter på ryggen. Huvudet och bakhalsen är chokladbruna, medan strupen och bröstet går i vitt. Artens utseende skiftar i olika delar av Europa.

Finnes:
Vid strömmande vatten i de flesta svenska landskapen, men den är endast vanlig som häckfågel längs fjällkedjan och i de norra och västra delarna av Dalarna och Värmland. Mycket sällsynt på Öland och Gotland.

Äter:
Vattenlevande insekter och andra vattenlevande djur.

Läte:
Sången hörs ofta mitt under vintern och är en lugnt framförd ramsa av lågmälda toner. Dessa är ganska skrovliga och gnisslande. Locklätet är kort och strävt.

Häckar:
Strömstarens bo placeras ofta vid baksidan av ett vattenfall och består av mossa. Det är fodrat med löv och gräs. I det klotformiga boet läggs 4-6 ägg som ruvas i 15-17 dygn av honan. 

Strömstaren stannar i landet året om, men i okt.-nov. flyttar den till södra Sverige och återkommer till de övriga delarna i mars-april. Det svenska beståndet är svårbedömd beroende på att fjällregionens data om arten saknas, men en uppskattning skulle vara att det finns mellan 5.000-50.000 par.

Troligtvis har Strömstaren ökat sitt utbredningsområde under 1900-talet. I mitten av 1800-talets häckade den ner till Småland, men idag finns den även i Skåne. Vanligast är Strömstaren i fjällkedjan, där den häckar ända upp till Torne Lappmark och in i Finlands norra delar. I södra Norland och i norra Svealand påträffas den jämnt spridd över fjällkedjan, genom en större del av skoglandet och lokalt ända ut till kusten. Däremot saknas den eller är mycket sällsynt i Västerbotten, Norrbotten och i Lapplands skogsland.

Strömstaren har fått många namn, men annars tycks den ha glömts bort i den svenska folktron. Några namn är: vattenstare, strömkarl, forskarl, strömkalle (Västmanland), ågubbe, strömjanne, strömpräst, strömsparv, forssparr, vattensvala, göddfröken, romorre, (Hälsingland), forsspink (Värmland), forskung (Bohuslän) och strömskate (Närke). På Irland kallar man fågeln för: gobha dhubh nan allt, vilket betyder strömsmed.

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Visa en fågel

Strömstare – fler bilder

Strömstare – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Strömstare – relaterat

Wikipedia
P2-fågeln (med läte)

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve