Rödhake  Erithacus rubecula

Rödhake © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Erithacus rubecula - vilket betyder, röd rödstjärt.


Typiska kännetecken:  14 cm. Rund kropp med orange-rött bröst.

Finnes:
Förekommer allmänt i hela landet.

Äter:
Insekter och insektslarver.

Läte:
Som en porlande bäck av klara toner med nyckfulla tempoväxlingar. Ofta inleds sången med en hög utdragen ton.

Häckar:
All slags skog, parker och trädgårdar. Trivs även ute på kala skärgårdsöar om det där bara växer mindre buskage.

Namnet nämns första gången 1805 och syftar på det röda bröstet. Arten har även kallats rotgel och rödhakesångare

Rödhaken har troligen haft sin nuvarande utbredning under de senaste 200 åren. Den är också en av världens bäst kända arter fågelarter tack vare ingående studier. Ringmärkning av rödhakar har visat på livslängder på upp till 10 och 11 år. Detta tillhör undantagen, för om varje rödhake skulle bli tio år skulle ett par ha förökat sig till 20 miljoner under denna tidsrymd. Medellivslängden är i själva verket förvånande kort, endast 1 år.

Innan en rödhake intar ett nytt revir börjar den sjunga lite lågmält undanskymt lågt ner i en buske. Låter ingen annan rödhake höra av sig avancerar den snabbt uppåt och så snart den kommit upp till trädtopparna så sjunger den för full hals och har då intagit reviret.

Boet byggs ofta på marken under någon buske men kraven tycks inte vara så rigorösa. Bon har hittats i gamla sängar, rockfickor, järnvägsvagnar, bilar och även i ett mindre flygplan. I sistnämnda fallet följde den ruvande honan med på flygfärderna. I boet läggs oftast 6 ägg som är vitaktiga med mörka prickar på. Tidschemat för en häckning är för bobygget 4 dagar, äggläggningen 5 dagar, ruvningen 13 dagar, och sedan 14 dagar till innan ungarna lämnar boet.

När honan ruvar bruka hon ligga så att det röda bröstet inte ska synas och likadant är det när fåglarna inte häckar att om de ser exempelvis en hök i närheten så försöker de alltid att dölja det orangeröda bröstet för att undgå upptäckt. Antalet rödhakar i Sverige uppskattas till 3.000.000 – 6.000.000 par vilket gör den till en av våra vanligaste fåglar. I september till november flyttar rödhaken söderut till Medelhavsländerna för att sedan återkomma igen i slutet av mars eller början på april.

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Visa en fågel

Rödhake – fler bilder

Rödhake
Bo av rödhake
Ung rödhake
Rödhake

Rödhake – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Rödhake – relaterat

Wikipedia
P2-fågeln (med läte)

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2023 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve