Fiskmås  Larus canus

Fiskmås © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Larus canus - vilket betyder, grå mås.

Typiska kännetecken:
42 cm. Grå och vit, med svartvit teckning på vingspetsarna. Svarta ögon, klen gröngul näbb och gröngula ben.

Förväxlingsrisk:
Gråtrut: Gråtruten är större och har kraftigare näbb som är gul med en orange fläck på.
Skrattmås: Skrattmåsen har under vintern vitt huvud med mörk fläck ovanför ögat och bakom örat. Vuxna skrattmåsar har alltid röda ben och under vintern röd näbb med svart spets.

Finnes:
Fiskmåsen har en vidsträckt utbredning över hela Sverige och förekommer såväl vid kusterna som inne i landet.

Äter:
Lite av varje. Insekter, maskar, kräftdjur, död fisk, bär, säd och allehanda avfall.

Läte:
Vanligaste lätet ett gällt ”ki-ia”. Har även ett skrockande ”kak-kak-kak”.

Häckar:
Häckar ofta på klipphyllor och avsatser eller i någon klippskreva, men även på marken nära något vatten. Ibland övertar de gamla kråkbon och andra gånger kan de bygga i någon skorsten.

Namnet nämns första gången 1582 men är säkert äldre. ”Fiske maka” nämns redan ca. 1330, men det är osäkert om namnet verkligen avsåg fiskmåsen. Namnet syftar rimligen på artens föda. Fiskmåsen har även kallats homåka och glimås.

Sedan gammalt är fiskmåsen en allmän svensk häckfågel, framför allt då våra kust och skärgårdsmiljöer. En expansion inleddes under 1930-talet då bl.a. skogsbygderna i Dalsland och det inre av Norrland koloniserades.

De tre äggen som i regel läggs i maj är olivbruna med mörkbruna fläckar. Ibland händer det dock att man kan hitta fiskmåsägg som är blåa eller grönaktiga och helt saknar fläckar. Efter tre veckors ruvning kläcks äggen och efter ytterligare 5 veckor kan ungarna flyga. Ungarna är de helt spräckliga i brunt och vitt. Sedan vartefter årstiderna går så får ungarna fler och fler fjädrar som blir grå och vita, men det dröjer ända till den tredje vintern innan måsungarna visar upp en helt vuxen dräkt.

Under hösten flyttar de flesta fiskmåsarna söderut, även om många övervintrar där det finns god tillgång på mat och öppet vatten. Flyttningen sker då till Danmark eller längs Hollands och Frankrikes kuster. Svenska fiskmåsar har också under vintern påträffats längs med Norges kuster. Det svenska beståndet av häckande fiskmåsar har uppskattats till ca. 100.000 – 200.000 par. 

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Jämför några av våra vanligaste fåglar

Sveriges mesar
Sveriges trastar
Sveriges finkar

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

E-post till webbansvarig: info(snabel-a)fageln.se
OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet.

© 2010-2024 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve