Mindre korsnäbb  Loxia curvirostra

Mindre korsnäbb, hanne © Steve Dahlfors Mindre korsnäbb, hona © Steve Dahlfors

Latinskt namn:
Loxia curvirostra - Loxia lär komma från grekiska och betyder "böjd åt sidan" och curvirostra betyder "krökt näbb".

Typiska kännetecken:
17 cm. Stor kraftig fink med korslagd näbbspets. Hannens röda och honans gröngula övergump syns tydligt i flykt.

Förväxlingsrisk:
Större korsnäbb: Har kraftigare näbb och kortare hals.

Finnes:
Hela Sverige där det växer barrträd.

Äter:
Företrädelsevis frön från grankottar.

Läte:
En grönfinkslik sång med oregelbundet kvitter, skärande toner uppblandat med lockläten.

Häckar: Honan bygger ett bo av ris, strån, fjädrar och djurhår högt upp i en gran.

Liksom hos de andra korsnäbbarna är näbbhalvornas båda spetsar korsade, vilket är orsaken till släktets namn. De är specialiserade på att äta av kottar och den ovanligt formade näbben är anpassad för att fågeln ska kunna plocka frön från grankotten. Honorna är gråbruna och hanarna är från två års ålder tegelröda.

Mindre korsnäbbar häckar oftast på vintern eller våren. Honan bygger ett bo av ris, strån, fjädrar och djurhår i en gran. Lägger redan i januari-februari 3-5 ägg som är vita med bruna fläckar. Endast honan ruvar, ruvningstid 13-15 dygn. Under ruvningen matar hannen honan. Ungarna är i boet 16-18 dygn. Ungfåglarna blir flygga efter ungefär två veckor och blir sedan under en kortare tid fortfarande försörjda av föräldrarna. Ungfågeln är brungrå och genomgående streckad. Ruggande ungfåglar är delvis streckade med i varierande grad tegelrött eller gulgrönt. Korsnäbbens tarser, näbb och iris är mörkbruna.

Den är till största delen stannfågel, men flyttar ofta söderut om näringskällan (grankottar) sinar. Den bildar flockar utanför häckningssäsongen, ofta tillsammans med andra sorters korsnäbbar.

Mindre korsnäbb är Medelpads landskapsfågel.

Källa: Wikipedia

Visa en fågel

Fritextsök på fageln.se

Loading

Mindre korsnäbb – fler bilder

Mindre korsnäbb, hanne © Steve Dahlfors
Mindre korsnäbb, ungfågel © Steve Dahlfors
Mindre korsnäbb, hona © Steve Dahlfors

Mindre korsnäbb – läte

(Källa: Fuglar i Hordaland)

Mindre korsnäbb – relaterat

Wikipedia

Holkar och fågelmatning

Här nedan kan du få lite information hur du snickrar ihop en fågelholk samt tips på vinterfågelmatning:
Fågelholkar

Vinterfågelmatning

Landskapsfåglar

Symboler för de svenska landskapen

FORUM

Välkommen att diskutera och ställa frågor om allt som rör våra vilda svenska fåglar. Du kan även bifoga en bild till ditt inlägg.

Kontakt (ej frågor om fåglar)

OBS! För fågelobservationer eller fågelfrågor, använd forumet. E-post till webbansvarig, använd kontaktformuläret.

© 2010-2019 fageln.se
CMS by N2CMS | HTML Template ResponseEve